Металотърсач Garrett AT-Gold Статия за златотърсачи

Металотърсачът GARRETT AT GOLD е логично продължение на металотърсач GARRETT AT PRO, но поради сходствата във външния им вид, голяма част от търсачите смятат, че са почти еднакви металотърсачи с различна честота на работа и с различни DD сонди в базовия пакет.


В действителност, двата апарата са сходни по много малко характеристики, а именно:

- двата металотърсача са подводни до 3 м.;

- продават се с DD сонди;

- имат разширен диапазон на сигналите с ниско ID 0-40, т.е. за черните метали и метали, които се маркират като такива, примерно дълбоки цветни сигнали в орудени почви

- имат IRON AUDIO – буботещия звук за сигналите с ниско ID – черни метали или дълбоки цветни метали в минерализирана почва

-  външна визия;

- характерна особеност на буксата на сондата за подводна употреба.

Общо взето, това са характеристиките, по които AT GOLD и AT PRO си приличат. Останалото, по което те се различават е обусловено от факта, че AT PRO е типичен професионален монетар, работещ на 14 Khz , a  AT GOLD е предимно златарски металотърсач, както и монетар, работещ на 18  Khz.

Ако трябва да направим паралелно сравнение на двата металотърсача, статията ще стане много дълга, а основната ни задача е да поговорим за  AT GOLD, при все това тук там ще се връщаме на темата за разликите между тях. /За повече информация: GARRETT.BG/


Основната характеристика на  метал детектор AT GOLD е честотата му на работа -  18  Khz, което го прави подходящ за търсене на малки метали и в частност на самородни златинки, което в комбинация с това, че е подводен металотърсач /до 3 м. дълбочина/, го прави подходящ за търсачите на самородно злато в реките.  AT GOLD може да се ползва от „проспекторите“ самостоятелно за търсене на депозити от самородно злато, златни жили и по-големи парчета злато, както и като допълнение към работата с драга, улей или леген.

 Трябва да обърнем и по-особено  внимание на техниката за ползване на металотърсач за търсене на самородно злато. Металотърсачите, специализирани за това, работят на по-висока честота, но въпреки това на практика са ефективни за златинки с големина 1,5-2 мм. На практика, всички металотърсачи за самородно злато не могат да се ползват за търсене на отделни златни прашинки. Последното важи и за  AT GOLD. Размера на базовата му сонда /10’’DD/ и 18-те Khz го правят предпочитан за търсене на златинки по-големи от  1,5-2 мм. или над 0,05гр. /виж по-долу за полеви тест/. Конструкторите му са предвидили, че на скалата на ID на металите има диапазон, при който малките парченца злато могат да се засекат, като черен сигнал, т.е. желязо.

В най-горната част на предния панел на металотърсач GARRETT AT GOLD ще забележите/ както и при AT PRO и EURO ACE/, че показаната скала прави прехода от черните сигнали /от ляво/, към цветните сигнали /в дясно/ не с права, перпендикуларна линия, а с наклонена линия. Това е логично, като се има предвид, че при определена дълбочина, почва, форма и състав на засечения метал може да се засече, като цветен и като черен, ако е на по-дълбоко.

Затова, ако засечения метал е дълбок, а това ще го видите от дълбокомера на LCD дисплея в дясно, може да е цветен въпреки, че маркирания ID е 34 например.

GARRETT AT GOLD е микропроцесорен металотъсач с LCD дисплей, като на него можете да видите необходимата ви информация, както при настройките, така и при работа.

В горната му част се маркират сигналите по скалата в зависимост от ID на метала, а в центъра се показва самото ID. В ляво е показано в кой режим работите: ALL METAL,  DISC 1, DISC 2.

На дясно от него се визуализира дали е включен режима IRON AUDIO.

В дясната част на  LCD дисплея се маркира дълбочината на засечения сигнал, което разбира се е доста схематично.

Контроли по панела:

Най-долу в ляво е бутона MODE - той изпълнява следните функции:

- ON/OFF при задържане за 1 сек. включва или изключва металотърсача.

- MODE – при по-бързо натискане сменя режимите на работа, които са 3 ALL METAL, DISC1, DISC2 – виждате на дисплея по-горе в ляво

- RESET- при задържане на копчето за 5 сек. се възстановяват фабричните настройки, защото промените, които сте направили преди изключване се запаметяват при последващо стартиране.

Следващият бутон е до него в дясно: IRON AUDIO – този бутон включва или изключва изключително важната функция за характерното маркиране на черните сигнали със звук: „зззз-ззз“

На дясно от него е бутонът PINPOINT – при натискане и задържане можете да центрирате точното място на засечения сигнал. При това също измерва и приблизителната дълбочина. Това е екстра, която ви прави по-бърз, защото винаги знаете това дали е на повърхността и в дълбочина. Ако сте на оруден терен и засечете сигнал, който е маркиран, като черен и го проверите, че е на дълбоко, може да е цветен сигнал, който заради орудяването на земята се засича, като черен. Обратното, ако черният сигнал е супер плитък, значи си е черен.

Следващият бутон, в дясно е FREQ – когато го натискате сменяте честотата на работа на металотърсача в някакъв малък диапазон, за да ви осигури по-спокойна работа при евентуални смущения от друг металотърсач или излъчвател.

Последният бутон на най-долния ред в дясно е бутонът GND BAL, т.е. за баланс на земята. Тук имаме две възможности:

1. Да го натиснете и задържите продължително, докато напомпвате сондата към земята, или т.нар. FAST TRACKING – по този начин бързо грундирате апарата 

2. Да натиснете бутона GND BAL и с + и – на THRESHOLD, докато движите сондата нагоре надолу да го грундирате по стария класически начин.

На горния ред на бутоните на панела, контролите са както следва:

В ляво се намират бутоните IRON DISC, с които се определя нивото на дискриминация, т.е. нивото, до което черните сигнали няма да се чуват или ако е включен IRON AUDIO ще маркира с характерния звук „ззз-ззз“.

Следващите бутони са за контрол на нивото на чувствителността SENSITIVITY.

Последните контроли на горния ред в дясно са бутоните TRESHOLD – които контролират нивото на звуковия праг и ръчния баланс, в случай, че е натиснат преди това бутона GND BAL.

Интересна разлика с AT PRO, е че нямате контрол на NOTCH, т.е. допълнителна възможност за непоследователно дискриминиране на някои сигнали, т.е. на база ID на метала, да се изключат нежеланите сигнали по номер, примерно от ID = 25 до ID=35. Липсата на тази възможност тук е компенсирана с добавянето на 2 програми : DISC 1, DISC 2, в допълнение на  ALL METAL


Режими на работа:

Важно е да се подчертае, че и в трите режима на работа, можете да включвате или изключвате IRON AUDIO, за да чувате характерната индикация за черните сигнали със звука „ззз-ззз“ в зависимост от зададеното число на дискриминация.

1.ALL METAL – режим на работа, при който ако не сте включили IRON AUDIO, чувате всички метали с един и същ звук, но виждате неговото ID, т.е. нямате звукова дискриминация. При това положение при натискането на бутоните IRON DISC + и – няма да има резултат. Ако обаче включите IRON AUDIO, тогава бутоните + и – на IRON DISC стават активни и можете да определите до кое ID ще чувате характерния звук „ззз-ззз“ на дискриминация, който маркира черните метали. В този режим металотърсачът не може да стане мълчаливец.

2.DISC 1 – т.нар. програма за потребителите от Европа, т.е. при работа в силно замърсени терени при наличието на минерализация и дълбоки сигнали. Тук имате звукова дискриминация с 3 тона, а именно:

-Нисък тон – дори може да е без звук за стойностите под определеното ниво на дискриминацията ако е изключен  IRON DISC, ако той е включен се маркира с характерния звук „ззз-ззз“.

-Среден тон – метали със средни стойности на ID, като малки бижута, фолио, тънки метали и др.

-Висок тон – метали със средно и високо ID, като големи монети, бижута, бронз, сребро и др.

3.DISC 2 – т.нар програма за търсачите в САЩ на американски монети – тук важат нещата казани за DISC 1, но липсата на NOTCH е компенсирана с изключване на сигналите за станиоли и други характерни нежелани метали в САЩ. Този режим не се препоръчва за търсене, особено на сомородно злато.

GARRETT AT GOLD е перфектен „монетар“, но е все пак специализиран за търсене на самородно злато, като тук е момента да кажем на начинаещите, че никой металотърсач за самородно злато не засича „само златото“, а просто работи на по-висока честота и успява да засече малки метали със средна и ниска проводимост, като в частност това са малките парченца самородно злато, но и други малки метали.

При ползване за търсене на самородно злато или златни депозити от златен прах се препоръчва да се работи на ALL METAL, по-високи SENSITIVITY и THRESHOLD, т.е. както казват във Враца, ДА ПЕЕ НА ЖЛЪТ БРОБИНЯК. Винаги на ALL METAL правете земята преди да почнете да работите, защото обикновено там, където е самородното злато, са и отложенията на магнетит.

Когато е нужно го ползвайте и под вода, за да намерите, това, което другите не са!

Ето, че стигнахме и до най-очакваната част: Да видим накрая какво злато може да хване GARRETT AT-Gold